Consell assessor

El Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals preveu, a l'article 22, l'establiment d'un «consell assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l'activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius».

D'acord amb aquest article, aquest consell assessor ha d'estar integrat per catorze membres designats per la Junta de Facultat amb les funcions següents:

 1. Promoure la participació de la Facultat en la societat, així com la col·laboració de la societat en el finançament d'activitats del centre.
 2. Contribuir a l'enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social.
 3. Participar en els processos d'avaluació dels ensenyaments.
 4. Totes les altres que la normativa vigent li atribueixi.

Aquest document pretén concretar la missió, les línies d'actuació, el funcionament i la composició d'aquest consell. 

Missió

La missió del Consell Assessor de la Facultat és facilitar la relació entre la Facultat i el seu entorn social i professional, apropant-la a les necessitats de les organitzacions públiques i privades que treballen en l'àmbit de la informació i la documentació i donant a conèixer a aquestes organitzacions les activitats docents i de recerca que s'hi duen a terme.

 1. Apropar les institucions públiques i privades a les activitats que es fan a la Facultat amb la finalitat d'afavorir la integració dels estudiants al món laboral.
 2. Donar a la Facultat una percepció més directa de la valoració professional i social dels seus titulats, així com copsar la demanda del mercat laboral.
 3. Facilitar la convergència entre la tasca docent i els perfils professionals que demana la societat.
 4. Participar en les avaluacions periòdiques de les titulacions de la Facultat.
 5. Potenciar la imatge de les diferents titulacions que s'imparteixen a la Facultat i ajudar a difondre-les.
 6. Assessorar els processos de disseny de nous plans d'estudis i de la posada en marxa de noves titulacions.
 7. Donar a conèixer a la Facultat les necessitats de recerca en l'àmbit de la informació i la documentació amb l'objectiu de facilitar que els seus grups de recerca treballin en línies que responguin a aquestes necessitats.
 8. Difondre els resultats dels grups d'investigació que hi treballen.

El Consell es reuneix com a mínim una vegada a l'any per analitzar els resultats de les línies d'actuació descrites més a munt.

La Facultat elabora un informe anual per al Consell.

El Consell Assessor de la Facultat estarà format per catorze membres:

 • 1 representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • 2 representants d'empreses o d'associacions empresarials amb presència de professionals del sector.
 • 1 representant de les xarxes de biblioteques públiques.
 • 1 representant de les biblioteques universitàries.
 • 1 representant de la Biblioteca de Catalunya.
 • 1 representant del sector dels arxius.
 • 1 representant del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
 • 1 representant de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.
 • 1 antic alumne.
 • 2 representants del deganat de la Facultat: el degà de la Facultat i el secretari docent, que actua de secretari del Consell.
 • 1 representant del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual.
 • 1 professor d'un altre departament de la Universitat de Barcelona.

 • Lluís Anglada, director de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Representant de les biblioteques universitàries.
 • Angel Borrego, director del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
 • Marta Cano, cap de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 • Montse Català, cap de Documentació de Televisió de Catalunya. Representant d'empreses amb presència de professionals del sector.
 • Lluís Cermeno, de la Subdirecció General d'Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya.
 • Toni Espadas, cap de Documentació, Filmoteca de Catalunya.
 • Javier Guallar, secretari docent de la Facultat, que actua de secretari del Consell.
 • Marga Losantos, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
 • Miquel Martínez, catedràtic del Departament de Teoria i Història de l’Educació, en representació del professorat de la UB.
 • Joan Salvat, Televisió de Catalunya.
 • Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya.
 • Jordi Serra, Servei d'Organització del Departament d'Empresa i Ocupació.
 • Miquel Térmens, degà de la Facultat.
 • David Torres Leal, Experience Design, EVERIS.
 • Carles Vivas, representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: