Deganat

Equip deganal

L'equip deganal de la Facultat (dt.informacio.audiovisuals@ub.edu) assumeix la funció executiva de la gestió de la Facultat. És format pels professors següents:

 

 

 

 

El càrrec de degà és elegit cada quatre anys per la Junta de Facultat entre el professorat ordinari del centre. El degà designa el seu equip: el vicedegà o vicedegans i el secretari docent. Per a les funcions d'aquests càrrecs vegeu el Reglament de la Facultat

Comparteix-ho: