Deganat

Presentació

L'equip deganal de la Facultat (dt.informacio.audiovisuals@ub.edu) assumeix la funció executiva de la gestió de la Facultat.

El càrrec de degà és elegit cada quatre anys per la Junta de Facultat entre el professorat ordinari del centre.

El degà designa el seu equip: el vicedegà o vicedegans i el secretari docent.

Per a les funcions d'aquests càrrecs vegeu el Reglament de la Facultat.

Comparteix-ho: