Detall

18
maig
Eleccions de representants de PDI, PAS i estudiants a Junta de Facultat i Consells d'estudis (11 de maig)

Dates:

18-05-2022

El 18 de maig tindran lloc les eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, les juntes de Facultat i els consells d’estudis. El passat dia 2 de març, el Consell de Govern va aprovar la convocatòria d’eleccions de representants del PDI i PAS del Claustre Universitari i, del PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans de Comunicació i de Psicologia, el 11 de maig de 2022.

Així mateix s’ha acordat convocar eleccions al mes de maig 2022, d’estudiants a Consells d’Estudi i Juntes de Facultat que no van cobrir places durant el procés electoral de maig 2021.

Els processos electorals es realitzaran d’acord amb la Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la Covid-19, i amb el mateix calendari electoral aprovat per Consell de Govern en data 2 de març de 2022.

Més informació a: Eleccions 2022 - Universitat de Barcelona (ub.edu)


Comparteix-ho: