Dispensa de l'assignatura Pràcticum

Els estudiants que acreditin experiència laboral en l’entorn professional propi de l’ensenyament corresponent poden sol·licitar ser dispensats de realitzar les hores d’estada al centre.

La dispensa només eximeix de les hores d'estada al centre de pràctiques, però no de la resta d’activitats formatives i acreditatives especificades al pla docent de l’assignatura de pràctiques dels diferents ensenyaments de la Facultat.

La informació sobre els requeriments i criteris per concedir la dispensa, la documentació que cal presentar per acreditar els requisits, i el termini d'admissió de les sol·licituds figura a la presentació de les pràctiques curriculars de cada ensenyament:

 

Es recomana als estudiants que contactin amb el coordinador de pràctiques corresponent per tal d’exposar el seu cas, abans de procedir al tràmit de la sol·licitud de dispensa.
Comparteix-ho: