Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Objectius i competències

Objectius

  • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.
  • Desenvolupar competències específiques de captura, de selecció, d'organització, de preservació i de difusió d'informació i de documentació, mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, com també les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
  • Formar professionals de mentalitat oberta al canvi que s'integrin en entorns laborals marcats per la innovació de processos i d'instruments constant, i que sàpiguen posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organitzacions.
Comparteix-ho: