Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Horaris de classe

Horaris COVID-19 (actius fins al retorn de la presencialitat)

Les sessions seran virtuals i mantindran els seus horaris i calendari fins que no hi hagi noves instruccions.

Horaris i plans docents assignatures de formació bàsica i obligatòries per grup (curs 2020-2021)

 

Primer semestre

Segon semestre

Primer curs

En extinció sense docència

Contacteu amb els vostres tutors en cas que hagueu de cursar alguna assignatura (via Campus Virtual)

   

M1

M1

M2

M2

S0

S0

Segon curs

En extinció sense docència

Contacteu amb els vostres tutors en cas que hagueu de cursar alguna assignatura (via Campus Virtual)

 

 

M1

M1

S0

S0

Tercer curs

   

M1

M1

S0

S0

Quart curs

   

M1 

M1 

S0 

S0

Pràcticum

 

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau

  • Primer curs i segon curs : Les assignatures del grau ID s'ofereixen només en modalitat de "extinció sense docència" (es deixen els materials al Campus Virtual i el tutor de l'assignatura resol dubtes de forma individualitzada).Consulteu al vostre tutor de PAT si existeixen assignatures equivalents al grau GIDD (Quadres horaris del primer curs i del segon curs del grau GIDD). 
  • Tercer curs
  • Quart curs
  • Quadre horari global S0, curs 2020-2021.

Comparteix-ho: