Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Plans docents semipresencials

1r curs

Primer semestre

 1. Cerca i ús d'informació
 2. Fonaments de tecnologia
 3. Introducció als sistemes d'informació i documentació (anual)
 4. Tècniques de comunicació
 5. Informació i societat
   

Segon semestre

 1. Fonaments de cognició humana
 2. Informació i formats digitals
 3. Introducció als sistemes d'informació i documentació (anual)
 4. Recuperació d'informació
 5. Història social del coneixement

2n curs

Primer semestre

 1. Anàlisi de necessitats d’informació
 2. Bases de dades
 3. Estadística aplicada
 4. Teoria de les organitzacions
 5. Recursos i serveis de referència
   

Segon semestre

 1. Aspectes legals de la informació
 2. Metadades
 3. Mètodes i tècniques de planificació
 4. Suport i formació d'usuaris
 5. Gestió documental a les organitzacions

3r curs

4t curs

Comparteix-ho: