Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Coordinació i requisits

Coordinació i suport

L’assignatura té 12 crèdits, està ubicada en el primer semestre del darrer any dels estudis i, juntament amb les assignatures optatives i el Treball de Fi de Grau, conforma el bloc d’especialització del pla d’estudis. El conjunt d’aquestes assignatures ha de contribuir a configurar una orientació professional d’acord amb les preferències de l’estudiant i amb el suport del Pla d'acció tutorial (PAT).

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinat per Aurora Vall (auroravall@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

A continuació es donen unes indicacions bàsiques; per a informació més detallada consulteu la Guia de Pràcticum.

Requisits

Per matricular el Pràcticum cal haver aprovat l'assignatura Avaluació i qualitat i disposar d’un mínim de 150 crèdits superats.
Comparteix-ho: