Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Activitats

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn professional durant 240 hores (entre 20 i 25 hores setmanals).
Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb els seminaris de grup a la Facultat i les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’estudiant ha de tenir present que el Pràcticum exigeix la dedicació d’un torn horari – ja sigui matí o tarda – i, per tant, haurà de cursar les assignatures que matriculi en el mateix semestre en el torn horari alternatiu.

Comparteix-ho: