Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Calendari

L’organització del Pràcticum requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per al Pràcticum es fa a l'assignatura Avaluació i qualitat (2n semestre de 3r curs), i és en el marc de l’avaluació d’aquesta assignatura quan l’estudiant ha de seleccionar el tipus de centre on vol fer l’estada de pràctiques. S’amplia la informació a la plana de Centres > Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?


És especialment recomanable cursar el Pràcticum en el 1r semestre, tal com contempla l’itinerari curricular recomanat. Per a aquells alumnes que tinguin dificultats d’horari per combinar les pràctiques amb altres assignatures, també s’ofereix la possibilitat de cursar l’assignatura en el 2n semestre. En qualsevol cas, convé realitzar el Pràcticum amb anterioritat al Treball de Fi de Grau ja que l’estada de pràctiques proporciona una primera experiència d’autoaprenentatge i pot ser un element clau en la tria i/o concreció del tema del treball.

Calendari orientatiu

1a quinzena de maig:
 • Difusió de l’oferta de centres.
 • Sessió de presentació del Pràcticum (a l’assignatura Avaluació i Qualitat).
   

1a quinzena de juny:

 • Formulari de sol·licitud per cursar el Pràcticum (Lliurar a la coordinadora de pràctiques).
 • Sol·licitud de dispensa de l’estada de pràctiques (Secretaria).
   

1a quinzena de juliol:

 • Publicació de l’assignació provisional de centre i de la distribució de grups de practiques del 1r semestre.
   

2a quinzena de juliol:

 • Contacte i/o entrevista de l’estudiant amb el responsable/tutor del centre.
   

1a quinzena de setembre:

 • Matriculació de l’assignatura
 • Publicació de l’assignació definitiva de centre i de la distribució de grups de practiques del 1r semestre. 
 • Signatura del projecte formatiu per part de l’estudiant.
   

2a quinzena de setembre:

 • Primer seminari dels grups de pràctiques. 
 • Estada de pràctiques: de finals de setembre a finals de desembre.
   

1a quinzena de gener:

 • Darrer seminari conjunt dels grups de pràctiques.

L’estada al centre en el 2n semestre és de finals de febrer a finals de maig i les accions anteriors tenen lloc entre el 15 de gener i el 15 de febrer.


La data d’avaluació de l’assignatura s’indica en el calendari de proves d’avaluació establert per la Facultat. El calendari de reavaluació és específic per al Pràcticum: primers dies de juliol per als estudiants del 1r semestre i primers dies de setembre per als estudiants de 2n semestre. 

Comparteix-ho: