Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Dispensa

Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Els estudiants que disposin d’un mínim de dos anys d’experiència laboral en una mateixa unitat d’informació o empresa de serveis documentals en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura poden sol·licitar ser eximits de les 240 hores d’estada al centre.

Per obtenir la dispensa caldrà acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques de la Facultat. L’Equip de pràctiques resoldrà les sol·licituds i, a partir de la documentació presentada, podrà concedir la dispensa del total de les hores de l’estada o bé una reducció del 50% de les hores. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda exclosa de la dispensa.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en els seminaris, realitzar les activitats programades en el seu grup de pràctiques pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.

Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:
  • Currículum professional de l’estudiant.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
  • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).
Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb la coordinadora de pràctiques Aurora Vall (auroravall@ub.edu) per tal d’exposar el seu cas, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el primer divendres de juny.

L'equip de pràctiques resoldrà la concessió de la dispensa, a partir de la documentació aportada, i ho comunicarà a l’estudiant abans del 15 de juliol.
Comparteix-ho: