Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 129
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 9
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

Primer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Introducció als Sistemes d'Informació i Documentació 0 OB 12
Cerca i Ús d'Informació 1 FU 6
Fonaments de Tecnologia 1 FB 6
Informació i Societat 1 FB 6
Tècniques de Comunicació 1 FB 6
Fonaments de Cognició Humana 2 FB 6
Història Social del Coneixement 2 FB 6
Informació i Formats Digitals 2 FB 6
Recuperació d'Informació 2 OB 6
Segon curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi de Necessitats d'Informació 1 OB 6
Bases de Dades 1 OB 6
Estadística Aplicada 1 FB 6
Recursos i Serveis de Referència 1 OB 6
Teoria de les Organitzacions 1 FB 6
Aspectes Legals de la Informació 2 FB 6
Gestió Documental a les Organitzacions 2 OB 6
Metadades 2 OB 6
Mètodes i Tècniques de Planificació 2 OB 6
Suport i Formació d'Usuaris 2 OB 6
Tercer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Catalogació i Indexació 0 OB 12
Desenvolupament de Col·leccions 1 OB 6
Metodologia de la Recerca 1 OB 6
Preservació i Conservació 1 OB 6
Sistemes de Gestió Automatitzada I 1 OB 6
Avaluació i Qualitat 2 OB 9
Classificació i Descripció de Documents d'Arxiu 2 OB 6
Sistemes de Gestió Automatitzada II 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 3
Quart curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Pràcticum 1 PR 12
Web Semàntic 1 OB 6
Màrqueting 2 OB 6
Treball de Fi de Grau 2 TR 9
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 15
Comparteix-ho: