Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Presentació

 

El grau de Comunicació Audiovisual forma professionals de l'audiovisual en els perfils de director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, investigador, especialista en comunicació corporativa i gestor de comunitats (community manager).

La formació parteix dels fonaments del llenguatge audiovisual, destinat a informar, entretenir o persuadir per mitjà de productes audiovisuals de caire informatiu, artístic o publicitari, i habilita els alumnes per analitzar, concebre i desenvolupar obres audiovisuals amb finalitats comunicatives concretes.

La titulació ofereix una formació integral en les competències pròpies dels professionals de l'audiovisual. Prepara els estudiants per utilitzar els instruments tècnics que es necessiten en la creació de continguts, i els capacita en la ideació i realització de projectes audiovisuals innovadors, en diversos formats i suports (audiovisual, radiofònic, sonor, escrit i digital).

Al llarg de l'ensenyament es potencia l'emprenedoria, la innovació i la creativitat a través d'un aprenentatge basat en projectes. Es fomenta també la participació en certàmens i festivals de cinema documental i de ficció, i de nous formats, i s'impulsen iniciatives amb incidència social. Alhora, es potencia la formació de professionals amb capacitat crítica i analítica, capaços d'estudiar i comprendre els mitjans de comunicació i els productes audiovisuals dins l'estructura social, econòmica, política i cultural en la qual s'integren.

La Facultat compta amb dos platós, una sala d'edició de so amb cabina de locució, un estudi de ràdio, aules informatitzades, videocàmeres, equipament fotogràfic, accessoris per a rodatges i un espai de treball col·laboratiu.

Aquest grau es troba en procés d'extinció. Consulteu la informació sobre el pla d'estudis vigent.

Comparteix-ho: