Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Horaris de classe

Fins a nou avís, mentre duri la suspensió de la docència teòrica presencial decretada per la Universitat de Barcelona per reduir la mobilitat de la comunitat universitària, l'horari lectiu queda modificat com es detalla tot seguit.

Classes presencials

2n curs

 • Projectes I (M1): dimarts, 8:30–14:30, aula 309 + altres espais designats pel professor
 • Projectes I (M2): dijous, 8:30–14:30, aula 309 + altres espais designats pel professor

3r curs

 • Realització Audiovisual: divendres, 8:30–14:30, plató 1 i plató 2, excepte el primer dia de classe (aula 307)

 

Atès el caràcter eminentment pràctic d'aquestes assignatures, alguns dies es poden impartir en altres espais. Pareu atenció a les indicacions del professorat.

Horaris i plans docents assignatures de formació bàsica i obligatòries per grup (curs 2020-21)

 • Primer curs
 1. semestre: 1A, 1B
 2. semestre: 1A, 1B
   
 • Segon curs
 1. semestre: 1A, 1B
 2. semestre: 1A, 1B
   
 • Tercer curs
 1. semestre:1A, 1B  + Pràctiques
 2. semestre:1A, 1B, 1C + Pràctiques
   
 • Quart curs
 1. semestre: 1A, 1B
 2. semestre:1A + TFG

 

Consulta les dades dins la secció corresponent de Pla d'estudis.

Comparteix-ho: