Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Optativitat

Els estudiants hauran de cursar

  • 12 crèdits optatius del grau de CAV (mínim de 6 crèdits optatius. 

Els estudiants podran triar qualsevol optativa del grau de Comunicació Audiovisual llevat de l’assignatura optativa de CAV Màrqueting i publicitat, ja que es considera incompatible amb l’assignatura obligatòria de l’itinerari simultani Màrqueting.

Així mateix, es assignatures optatives Propietat intel·lectual del grau ID i Propietat intel·lectual i legalitat del grau CAV es consideren incompatibles i, per tant, no es poden cursar les dues.

  • 6 crèdits optatius del grau  d'ID (mínim de 6 crèdits optatius). 

Els estudiants podran triar qualsevol optativa del grau ID llevat de Propietat Intel·lectual si han matriculat o volen matricular també Propietat Intel·lectual i legalitat del grau de CAV. 

 

Comparteix-ho: