Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic del curs 2019-2020

Primer semestre

 • Docència

Del 12 de setembre (dijous) de 2019 al 20 de desembre (divendres) de 2019, excepte les pràctiques curriculars, que acaben el 10 de gener de 2020 (divendres)
(Acollida alumnes de nou accés: 12 de setembre)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 8 (dimecres) al 22 (divendres) de gener de 2020, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 31 de gener (divendres)

 • Reavaluació

Del 27 (dilluns) de gener al 7 (divendres) de febrer de 2020, excepte les assignatures de pràctiques curriculars

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 22 (dilluns) al 26 de juny (divendres) de 2020

 

Segon semestre

 • Docència

De l’10 de febrer (dilluns) al 29 de maig (divendres) de 2020

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 3 (dimecres) al 17 (dimecres) de juny de 2020, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 30 de juny (dilluns)

 • Reavaluació

Del 23 (dimarts) de juny al 3 de juliol (divendres) de 2020, excepte les assignatures de pràctiques curriculars

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 1 (dimarts) al 4 de setembre (divendres) de 2020

 

Calendari de vacances i festius

 • Nadal

Del 21 de desembre (dissabte) de 2019 al 7 de gener (dimarts) de 2020

 • Setmana Santa

Del 6 (dilluns) al 13 d’abril (dilluns) de 2020

 • Festius

- 11 de setembre (dimecres)
- 24 de setembre (dimarts, festa local de Barcelona)
- 12 d’octubre (dissabte)
- 1 de novembre (divendres)
- 6 de desembre (divendres)
- 8 de desembre (diumenge)
- 1 de maig (divendres)
- 1 de juny (dilluns, festa local de Barcelona)
24 de juny (dimecres)

 • Festes institucionals i dies no lectius

- 5 de desembre (dijous, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
- 23 d’abril (dijous, institucional UB)
- 24 d’abril (divendres, institucional Facultat)

Calendari de tràmits acadèmics

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 • Juliol

Del 15 al 18 de juliol: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau

Del 15 al 25 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació.

Del 15 al 26 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

Del 15 al 31 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.

Del 25 al 29 de juliol: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació)

 • Setembre

Del 3 al 17 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes del grau d'Informació i Documentació, del grau de Comunicació Audiovisual i de la doble titulació INFOCOM

Dies 5,6,16 i 20 de setembre: Matrícula de nou accés als graus (reclamacions i altres reassignacions de juny)

Del 16 al 27 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (assignats preinscripció de setembre).

27 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (assignats preinscripció de setembre)

Del 16 al 30 de setembre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).

Del 16 de setembre al 4 d'octubre : Període de matrícula alumnes de nou accés al Màster de Gestió i Continguts Digitals (3r període de preinscripció).

 • Octubre

Dia 3 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (4a reassignació de juny i 1a reassignació de setembre)

Dia 10 d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats preinscripció d’octubre)

Fins al 15 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster
Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 • Novembre

Del 20 al 29 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera  per a assignatures del 2n semestre i anuals

Fins al 29 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021

 • Febrer

Del 3 al 24 de febrer: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a grau i màster

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats

Sol·licitud confirmació menció  de 4rt de Comunicació Audiovisual

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Fins al 8 de març: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre del grau i màster

 • Juny-Juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Comparteix-ho: