Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Itineraris

Modalitats d'itinerari

La Universitat de Barcelona reconeix en la seva normativa de permanència dos tipus d’itineraris acadèmics.

Aquests dos itineraris es poden seguir tant en la modalitat presencial com en la semipresencial.

En aquest itinerari l’alumne matricula en el primer any 60 crèdits i a partir del segon any entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i sota autorització del cap estudis, pot matricular un màxim de 74 crèdits/curs. Per a itineraris a temps complet amb menys o més crèdits curs s’aconsella contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial.

En aquest itinerari l’alumne matricula el primer any 30 crèdits i a partir del segon any entre 18 i 45 crèdits. La següent taula mostra l’itinerari recomanat per als dos primer anys, sota supòsit de matriculació de 30 crèdits. A partir del tercer curs, es recomana als alumnes que consultin al seu tutor del Pla d’Acció Tutorial a fi de pactar una continuació dels estudis adaptada a les seves necessitats.

 • PRIMER CURS
 1. semestre
  Biblioteques, arxius i centres de documentació (OB) 6 cr.
  Cerca i ús de la informació (MB) 6 cr.
  Informació i formats digitals (MB) (6 cr.)
 2. semestre
  Recuperació d'informació (OB) (6 cr.)
  Edició web (MB) (6 cr.)
 • SEGON CURS
 1. semestre
  Organització i informació a l'empresa (MB) 6 cr.
   Indústries culturals i societat de la informació (MB) 6 cr.
 2. semestre
  Aspectes legals de la Informació (MB) 6 cr
  Bases de dades (MB) 6 cr.
  Estadística aplicada (MB) 6 cr.

Comparteix-ho: