Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Pràcticum (Pràctiques externes curriculars)

Secció en construcció

El Pràcticum del Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital es començarà a oferir en el curs 2022-2023. Consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre comprendre l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels cursos anteriors a un context determinat, prendre consciència dels principis de l'ètica professional en l’atenció a l’usuari i en la col·laboració amb altres professionals, i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat

Centres que disposen de conveni el curs 2018-2019

Aquesta llista conté els centres que disposen de conveni signat amb la Facultat i que han acollit estudiants del grau d'Informació i Documentació en els darrers cursos.  Es preveu un alt grau de continuïtat en el grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Centres de documentació i biblioteques especialitzades

 

Unitats de gestió del coneixement i empreses del sector

 

Arxius de l'administració

 

Arxius d'altres entitats

 

Biblioteques de centres d'ensenyament

  1. Blanquerna. Facultat de Comunicació
  2. ESADE

 

Biblioteques públiques

Comparteix-ho: