Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Quart curs

En el quart curs, entre altres temes, es porta a la pràctica tot allò que s'ha aprés, mitjançant el Pràcticum i el Treball final de grau

Tornar

Metodologia de la recerca

1. Recerca i comunicació científica
1.1 El mètode científic. Tipologia d’estudis. Definició de problemes, hipòtesis i variables.
1.2 Informació científica. Revistes i articles científics. Peer review.
1.3 Fonts bibliogràfiques: bases de dades, índexs de citacions, plataformes editorials, motors de cerca.
2. Disseny metodològic: recollida, processament i anàlisi de dades
2.1 Revisió bibliogràfica
2.2 Recerca experimental
2.3 Recerca no experimental: transversal i longitudinal; quantitativa i qualitativa.
2.4 Estructura dels informes d’investigació: format IMRAD
3. Suport a la recerca en unitats d’informació
3.1 Gestió de dades primàries
3.2 Publicació formal i informal. Xarxes socials de contingut acadèmic.
3.3 Avaluació de la ciència: bibliometria.

1. Introducció: mètodes, eines i objectius de l’enriquiment semàntic de les dades en el web
1.1. Models de dades per a l’enriquiment semàntic de dades. Models de dades de NoSQL. Models orientats a documents (MongoDB) i models orientats a graf (GraphDB)
1.2. El model de dades RDF
1.2.1. Visió del web semàntic
1.2.2. Dimensions sintàctica i semàntica del model de dades RDF
1.2.3. Components i tecnologies del model de dades RDF
2. Instruments d’enriquiment semàntic de dades
2.1. Models conceptuals
2.2. Esquemes de metadades
2.3. Sistemes d’organització del coneixement. Vocabularis controlats. Ontologies
3. Processos d’enriquiment semàntic de dades
3.1. Cicle de vida de les dades semànticament enriquides
3.2. Determinació dels objectius del projecte. Anàlisi d’ús. Fluxos de treball
3.3. Captura de les dades. Extracció de dades estructurades en el web (Schema.org i Open Graph)
3.4. Enllaçat de dades amb conjunts de dades externs. Aplicació de tècniques de reconeixement d’entitats esmentades (named entity identification). Ús d’API (RESTful API)
3.5. Modelatge i transformació de dades
3.6. Publicació de dades semànticament enriquides
4. Explotació de dades semànticament enriquides: aplicacions i serveis
4.1. Enriquiment semàntic de dades per a la cerca (cerca semàntica). Cerca facetada. Personalització i predicció de cerques
4.2. Enriquiment semàntic de dades per al màrqueting de continguts (màrqueting semàntic)

En construcció

Els seminaris que es realitzen al llarg del treball cobreixen els següents temes.

1. Aspectes sobre planificació
1.1. Determinació d’objectius, context i aspectes clau
1.2. Establiment i fonamentació de la metodologia
1.3. Selecció de recursos
1.4. Temporització
2. Aspectes sobre el desenvolupament del projecte
2.1. Revisions bibliogràfiques i aprofundiment en la bibliografia
2.2. Elaboració de marcs teòrics
2.3. Obtenció de dades a partir de treball de camp, recerca bibliogràfica, experiències, etc.
2.4. Anàlisi dels resultats
2.5. Extracció de conclusions
2.6. Definició de prospectives
3. Elements de seguiment i presentació
3.1. Informes de progrés del treball i comunicació amb persones tutores i d’altres responsables i supervisors
3.2. Esborranys de treball. O bé esborranys de la memòria i fases prèvies del producte, en cas que el projecte ho requereixi
3.3. Document final del treball. O bé memòria final i producte, en cas que el projecte ho requereixi
3.4. Dossier d’aprenentatge i realització d’una autoavaluació
3.5. Confecció de resums executius
3.6. Presentació pública i defenses orals

Comparteix-ho: