Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 129
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 9
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació 1 OB 6
Cerca i Ús d'Informació 1 FU 6
Indústries Culturals i Societat de la Informació 1 FB 6
Informació i Formats Digitals 1 FB 6
Organització i Informació a l'Empresa 1 FB 6
Aspectes Legals de la Informació 2 FB 6
Bases de Dades 2 FB 6
Edició Web 2 FB 6
Estadística Aplicada 2 FB 6
Recuperació d'Informació 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fonts d'Informació 1 OB 6
Història del Patrimoni Documental 1 FB 6
Representació de la Informació: Metadades 1 OB 6
Tècniques de Comunicació 1 FB 6
Visualització d'Informació 1 OB 6
Anàlisi de Contingut Escrit i Audiovisual 2 OB 6
Desenvolupament de Col·leccions 2 OB 6
Repositoris i Biblioteques Digitals 2 OB 6
Representació de la Informació: Catalogació 2 OB 6
Serveis als Usuaris 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comunicació a la Xarxa 1 OB 6
Disseny d'Interacció 1 OB 6
Gestió d'Unitats d'Informació 1 OB 6
Sistemes de Gestió Digital de la Informació I 1 OB 6
Tractament del Material Audiovisual 1 OB 6
Avaluació i Qualitat 2 OB 3
Gestió Documental a l'Empresa 2 OB 6
Màrqueting 2 OB 3
Preparació al Pràcticum 2 PR 3
Preservació Digital 2 OB 6
Sistemes de Gestió Digital de la Informació II 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 3
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Metodologia de la Recerca 1 OB 6
Pràcticum 1 PR 12
Treball Final de Grau 2 TR 9
Web Semàntic 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 15
Comparteix-ho: