Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Pla d'estudis

Informació addicional sobre requisits entre assignatures

  • Els estudiants podran cursar qualsevol assignatura optativa del grau de Comunicació Audiovisual llevat de Disseny d’Interacció, que es correspon amb l’obligatòria Disseny d’Interacció en el grau GIDD.
  • Els estudiants podran cursar qualsevol assignatura optativa del grau de GIDD, llevat de Vídeo Digital, donat que es correspon amb l’obligatòria Vídeo Digital en el grau de Comunicació Audiovisual

 

  • Per cursar les Pràctiques caldrà haver superat el 62% dels crèdits de les assignatures de la doble titulació (216 crèdits)
  • Per cursar les Pràctiques, caldrà haver superat l’assignatura Preparació al Pràcticum del grau de GIDD
  • Per cursar els TFG serà necessari haver superat el 75% dels crèdits de la doble titulació (261 crèdits)

 
Si voleu més informació, podeu trucar o demanar una entrevista a: Mari Vállez, coordinadora de la doble titulació, marivallez@ub.edu, 934 034 017, o bé a Maite Comalat (comalat@ub.edu), tutora del Pla d'Acció Tutorial

Comparteix-ho: