Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (nou)

Beques i ajuts

Beques i ajuts

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de grau per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.

La nostra facultat disposa de beques específiques per als estudiants, que poden consultar-se al taulell d’anuncis de la nostra facultat i que poden variar de curs en curs. 

Accions de suport i d'orientació

El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals defineix la majoria de les accions d’orientació i suport a l’aprenentatge de forma individual i grupal als estudiants en les diferents fases del seu estudi.

Les accions de suport i orientació que es realitzen a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals són:

 1. Informació i accions prèvies a la matrícula
  • Presència al Saló de l’Ensenyament, organitzat de forma conjunta amb el SAE (Servei d’atenció a l’estudiant)
  • Jornada de Portes Obertes, realitzada a la Facultat pel Deganat i pels responsables de la titulació.
  • Visites a instituts i centres privats d’ensenyament secundari per donar a conèixer els nostres ensenyaments.  
  • Realització de tutories prematrícula a càrrec del Pla d’Acció Tutorial
  • Sessió informativa sobre matriculació per part de la Secretaria de la Facultat.
    
 2. Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés.
  • Realització de la Jornada d’Acollida per als alumnes de nou ingrés, el primer dia de classe, amb la col·laboració del SAE i dels membres del Pla d’Acció Tutorial
  • Realització de tutories grupals i individuals al llarg del primer curs acadèmic per tal d’ajudar els alumnes en la transició al sistema universitari. A càrrec del Pla d’Acció Tutorial
  • Difusió d’activitats d’interès per a l’alumnat per mitjà del Campus Virtual del Pla d’Acció Tutorial.

 3. Accions de suport i orientació per als estudiants de la titulació
  • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.
  • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars i no curriculars.
  • Tutoria individual a demanda, a càrrec dels membres del Pla d’Acció Tutorial
  • Sessions informatives sobre màsters i postgraus
  • Sessions sobre sortides professionals i recerca de feina
  • Realització d’activitats de suport i orientació amb el suport del SAE
  • Difusió d’activitats d’interès per a l’alumnat per mitjà del Campus Virtual del Pla d’Acció Tutorial.

Mobilitat

L'alumnat de la Facultat compta amb un seguit d'oportunitats per complementar la seva formació en altres universitats, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger. Alguns programes estan pensats per completar els estudis, mentre que d'altres promouen l'adquisició d'experiència pràctica en un entorn laboral real.
Comparteix-ho: