Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2022 -2023

Primer semestre

 • Docència

Del 12 de setembre (dilluns) al 23 de desembre (divendres) de 2022, excepte les pràctiques curriculars, que acaben el 13 de gener de 2023 (divendres).

(Acollida alumnes de nou accés: 12 de setembre de 2022)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 9 de gener (dilluns) al 20 de gener (divendres) de 2023, excepte TFG que tanca l’avaluació el 27 de gener (divendres) i pràctiques curriculars, que tanquen l’avaluació el 3 de febrer (dilluns).

 • Reavaluació

Del 30 de gener (dilluns) al 3 de febrer (divendres) de 2023.

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 26 de juny (dilluns) al 3 de juliol (dilluns) de 2023.

 

Segon semestre

 • Docència

Del 6 de febrer (dilluns) al 31 de maig (dimecres) de 2023.

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 6 de juny (dimarts) al 20 de juny (dimarts) de 2023, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 14 de juliol (divendres).

 • Reavaluació

Del 3 (dilluns) al 7 de juliol (divendres) de 2023, excepte l’assignatura de pràctiques curriculars.

 • Reavaluació Pràctiques curriculars

De l'1 (divendres) al 6 de setembre (dimecres) de 2023.

 • Nadal

Del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

 • Setmana Santa

3 al 10 d'abril de 2023.

 • Festius

26 de setembre de 2022.

12 d'octubre de 2022.

1 de novembre de 2022.

6 de desembre de 2022.

8 de desembre de 2022.

1 de maig de 2023.

5 de juny de 2023.

24 de juny de 2023.

 • Festes institucionals i dies no lectius

9 de desembre de 2022.

10 de març de 2023.

Comparteix-ho: