Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Poden ser una oportunitat per vincular un TFG o un TFM a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació de l’empresa o institució i el coordinador de l’assignatura. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa. Es regulen amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.

Persona de contacte: María José Masanet (mjose.masanet@ub.edu)

Comparteix-ho: