Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat.
  • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara els Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

 

NOTA: Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza la doble titulació INFOCOM no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret a gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li farà un reconeixement ordinari.

 

Accés a la sol·licitud

Comparteix-ho: