Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Beques i ajuts

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de grau per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.

La nostra facultat disposa de beques específiques per als estudiants, que poden consultar-se a l'apartat de novetats i notícies del web i al taulell d’anuncis de la nostra facultat i que poden variar de curs en curs. 

Comparteix-ho: