Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Perfil d'accés

La doble titulació INFOCOM es apte per als estudiants de qualsevol dels batxillerats i de Cicles Formatius de Grau Superior, així com per aquells d'altres llicenciatures, fonamentalment de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, i de la d'Arts i Humanitats. A més, pot resultar d’especial interès disposar d'algunes de les característiques que segueixen

 

  • Capacitat d’adaptació als canvis continus que es produeixen en l’entorn de la informació, derivats de l'impacte de la ràpida evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Capacitat de planificar i d’organitzar tasques i processos, així com d’ordenar i estructurar conceptes relacionats.
  • Habilitats comunicatives i de relació social, com ara, empatia, tècniques de comunicació oral assertiva, capacitat de participació i de cooperació en projectes col·lectius i equips de treball.
  • Esperit d’aprenentatge i formació al llarg de la vida, curiositat intel·lectual, sentit de la responsabilitat i capacitat de crítica i autocrítica.
  • Creativitat, imaginació, flexibilitat i iniciativa.
Comparteix-ho: