Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Pràctiques externes curriculars

Pràcticum

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre comprendre l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels cursos anteriors a un context determinat, prendre consciència dels principis de l'ètica professional en l’atenció a l’usuari i en la col·laboració amb altres professionals, i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat

Consulteu la informació dels graus de GIDD i de CAV per veure les especificitats de cada ensenyament. 

Comparteix-ho: