Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Horaris de classe

Les classes es realitzen majoritàriament en torn de matí, bé que en el cas del grau GIDD existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes per la tarda, en la modalitat semipresencial.

Modalitat presencial

  • Primer curs
  • Segon curs
  • Tercer curs (inici curs 2022-2023)
  • Quart curs (inici curs 2023-2024)
  • Cinquè curs (inici 2024-2025)

Comparteix-ho: