Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020) (pla d'estudis 2020)

Horaris de classe

Les classes es realitzen majoritàriament en torn de matí, bé que en el cas del grau GIDD existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes per la tarda, en la modalitat semipresencial. 

Pots descarregar-te els horaris en format pdf.  

Horaris COVID-19 (actius fins al retorn de la presencialitat)

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
        365915
Informació i formats digitals M1/M2
Aula 208
R. Alcaraz
365917
Biblioteques, arxius i centres de documentació  
Aula 210
M. Comalat / A. Rubió
10 -11,30 h

365913
Indústries culturals i societat de la informació
Aula  210
A. Villarroya / E. Abadal

366320
Fonaments de comunicació mediatitzada
Aula 114
L. Sánchez
 

365913
Indústries culturals i societat de la informació
Aula 307
A. Villarroya / E. Abadal

365910
Cerca i ús d'informació  M1/M2
Aula 208
S. Argudo

11,30 - 13 h

365915
Informació i formats digitals M1
Aula 210
J. Franganillo

365917
Biblioteques, arxius i centres de documentació
Aula 210
M. Comalat / A. Rubió

                     

 

366320
Fonaments de comunicació mediatitzada
Aula 114
L. Sánchez

13 -14,30 h

366319
Llenguatge audiovisual
Sala d'actes

M.J. Masanet / Hibai López

365910
Cerca i ús d'informació M1
Aula 303
S. Argudo

 

366319
Llenguatge audiovisual
Aula 210
M.J. Masanet / Hibai López

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:30 - 10 h

366317
Estètica i audiovisuals
Sala d'actes
M. Fedele / M. Carnicer
365932
Bases de dades M1
Aula 303
A. Sulé
  366317
Estètica i audiovisuals
Sala d'actes
M. Fedele / M. Carnicer
365916
Edició web M1 / M2 - setmanes alternes
Aula 303
M. Vállez
10 -11,30 h 365959
Bases de dades M1/M2
Aula 210
A. Sulé
   

365958
Vídeo Digital (teoria)
Aula 304 Mac

J. Sanz

366324
Narrativa audiovisual
Sala d'actes
 
11,30 - 13 h

365958
Vídeo Digital  
Aula 208

J. Sanz

366324
Narrativa audiovisual
Sala d'actes
 
  365916
Edició web M1 / M2 - setmanes alternes
Aula 113
M. Vállez
365932
Recuperació d'informació M1/M2
Aula 210
A. Pons
13 -14,30 h   365932
Recuperació d'informació M1
Aula 303
G. Santos
   
 

Comparteix-ho: