Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 213
Optativa 18
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 21 (12 CAV + 9 GIDD)
TOTAL 348

Assignatures per curs i semestre

CURS 1

Assignatura

Ensenyament

Semestre

Crèdits

Tipus

Fonaments de la comunicació
mediatitzada

CAV

1

6

FB

Llenguatge audiovisual

CAV

1

6

FB

Informació i formats digitals

GIDD

1

6

FB

Indústries culturals i
societat de la informació

GIDD

1

6

FB

Cerca i ús d'informació

GIDD

1

6

FB

Biblioteques Arxius i
centres de documentació

GIDD

1

6

OB

Estètica i audiovisuals

CAV

2

6

FB

Narrativa audiovisual

CAV

2

6

OB

Vídeo digital

CAV

2

6

OB

Edició web

GIDD

2

6

FB

Recuperació d’informació

GIDD

2

6

OB

Bases de dades

GIDD

2

6

FB

 

CURS 2

Assignatura

Ensenyament

Semestre

Crèdits

Tipus

Disseny i elaboració del so

CAV

1

6

OB

Direcció de fotografia

CAV

1

6

OB

Fonaments d'escriptura de guio

CAV

1

6

OB

Historia del patrimoni documental

GIDD

1

6

FB

Representació de la informació:
metadades

GIDD

1

6

OB

Fonts d'informació

GIDD

1

6

OB

Comunicació oral persuasiva

CAV

2

6

FB

Disseny audiovisual

CAV

2

6

FB

Estadística aplicada

GIDD

2

6

FB

Desenvolupament de col·leccions

GIDD

2

6

OB

Representació de la informació:
Catalogació

GIDD

2

6

OB

Anàlisi de contingut
escrit i audiovisual

GIDD

2

6

OB

 

CURS 3

Assignatura

Ensenyament

Semestre

Crèdits

Tipus

Muntatge i edició

CAV

1

6

OB

Producció audiovisual

CAV

1

6

FB

Guió

CAV

1

6

OB

Sistemes de gestió digital
de la informació I

GIDD

1

6

OB

Visualització d'informació

GIDD

1

6

OB

Tractament del material audiovisual

GIDD

1

6

OB

Realització cinematogràfica

CAV

2

6

OB

Dret audiovisual

CAV

2

6

OB

Teories de la comunicació mediatitzada

CAV

2

6

FB

Sistemes de gestió digital

de la informació II

GIDD

2

6

OB

Repositoris i biblioteques digitals

GIDD

2

6

OB

Serveis als usuaris

GIDD

2

6

OB

 

CURS 4

Assignatura

Ensenyament

Semestre

Crèdits

Tipus

Postproducció audiovisual

CAV

1

6

OB

Realització televisiva

CAV

1

6

OB

Reportatge

CAV

1

6

OB

Comunicació a la xarxa

CAV

1

6

OB

Gestió d'unitats d'informació

GIDD

1

6

OB

Disseny d'interacció

GIDD

1

6

OB

Estructura del sistema audiovisual

CAV

2

6

OB

Projecte audiovisual

CAV

2

6

OB

Preservació digital

GIDD

2

6

OB

Màrqueting

GIDD

2

3

OB

Preparació al pràcticum

GIDD

2

3

OB

Avaluacio i qualitat

GIDD

2

3

OB

Gestió documental a l'empresa

GIDD

2

6

OB

 

CURS 5

Assignatura

Ensenyament

Semestre

Crèdits

Tipus

Pràctiques CAV

CAV

1

12

PR

Metodologia de la recerca

GIDD

1

6

OB

Crèdits optatius

CAV

1

12

OT

Web semàntic 

GIDD

2

6

OB

TFG-GIDD

GIDD

2

9

TFG

TFG-CAV

CAV

2

12

TF

Crèdits optatius

GIDD

2

6

OT

Informació addicional sobre requisits entre assignatures

  • Per cursar el Pràcticum cal haver superat 150 crèdits i l’assignatura Preparació al Pràcticum (360051).
  • Per cursar el TFG cal haver superat 180 crèdits. Es recomana especialment haver cursat l’assignatura Metodologia de la recerca (360049).
  • Per cursar l'assignatura Estructura del sistema audiovisual (363626) cal haver superat les assignatures següents: Fonaments de la comunicació mediatitzada (363595) i Teories de la comunicació mediatitzada (363610).

Si voleu més informació, podeu trucar o demanar una entrevista a:

  • Mari Vállez, coordinadora de la doble titulació, marivallez@ub.edu, tel. 934 034 017 
  • Aurora Vall, cap d'estudis del grau d'Informació i Documentació, capest-gid@ub.edu, tel. 934 035 774
  • Jorge Franganillo, cap d'estudis del grau de Comunicació Audiovisual, franganillo@ub.edu, tel. 934 035 410
Comparteix-ho: