Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Optativitat

L’alumnat ha de cursar 18 crèdits optatius amb assignatures que pot triar entre l’oferta d’optativitat dels dos graus (12 crèdits de Comunicació Audiovisual i 6 crèdits de Gestió d'Informació i Documentació Digital), però tenint en compte que és obligatori triar un mínim de 6 crèdits optatius de l’oferta de cadascun dels graus.

Queden fora de la tria d’assignatures optatives les següents :

  • Disseny d’Interacció del grau de Comunicació Audiovisual, donat que es correspon amb l’obligatòria Disseny d’Interacció en el grau GIDD.
  • Vídeo Digital del grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital, donat que es correspon amb l’obligatòria Vídeo Digital en el grau de Comunicació Audiovisual
  • Creació i gestió d’empreses documental, del  grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital, ja que es correspon amb l’assignatura obligatòria Emprenedoria i creació d’empreses audiovisuals del grau de Comunicació Audiovisual 
Comparteix-ho: