Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Treball final de grau

Crèdits: 6

Coordinació: Hibai López (hibailopez@ub.edu)

Equip de tutors: Està format per professorat permanent i associat, segons les disponibilitats dels departaments implicats.

Tipus de TFG:

El treball de fi de grau (TFG) és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis. Es regula d'acord amb la normativa de Facultat i la normativa de la UB.

Té una assignació de 6 crèdits i consisteix en la realització d’un treball individual o en grup, autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva defensa davant d’un tribunal en sessió pública. L’alumne ha de triar un tipus de treball dins dels següents àmbits:

  • Guió.
  • Realització i producció audiovisual.
  • Gestió d’empresa audiovisual.
  • Comunicació interactiva.
  • Teoria, història, anàlisi i recerca audiovisual.
Comparteix-ho: