Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2022 -2023

Primer semestre

 • Docència

Del 12 de setembre (dilluns) al 23 de desembre (divendres) de 2022, excepte les pràctiques curriculars, que acaben el 13 de gener de 2023 (divendres).

(Acollida alumnes de nou accés: 12 de setembre de 2022)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 9 de gener (dilluns) al 20 de gener (divendres) de 2023, excepte TFG que tanca l’avaluació el 27 de gener (divendres) i pràctiques curriculars, que tanquen l’avaluació el 3 de febrer (dilluns).

 • Reavaluació

Del 30 de gener (dilluns) al 3 de febrer (divendres) de 2023.

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 26 de juny (dilluns) al 3 de juliol (dilluns) de 2023.

 

Segon semestre

 • Docència

Del 6 de febrer (dilluns) al 31 de maig (dimecres) de 2023.

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 5 de juny (dilluns) al 20 de juny (dimarts) de 2023, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 14 de juliol (divendres).

 • Reavaluació

Del 3 (dilluns) al 7 de juliol (divendres) de 2023, excepte l’assignatura de pràctiques curriculars.

 • Reavaluació Pràctiques curriculars

De l'1 (divendres) al 6 de setembre (dimecres) de 2023.

Calendari de vacances i festius 2022-2023

 • Nadal

Del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

 • Setmana Santa

3 al 10 d'abril de 2023.

 • Festius

26 de setembre de 2022.

12 d'octubre de 2022.

1 de novembre de 2022.

6 de desembre de 2022.

8 de desembre de 2022.

1 de maig de 2023.

5 de juny de 2023.

24 de juny de 2023.

 • Festes institucionals i dies no lectius

9 de desembre de 2022.

10 de març de 2023.

Calendari de tràmits administratius 2020-2021 (en construcció)

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 

 • Setembre - octubre. Graus

Del 7 al 10 de setembre: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau

10 de setembre. Període de matrícula dels estudiants de Reclamacions, Especial i assignació Definitiva.

Del 14 al 21 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes del grau d'Informació i Documentació, del grau de Comunicació Audiovisual i de la doble titulació INFOCOM

Del 21 al 23 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació)

30 de setembre i 1 d'octubre : Període de matrícula de reclamacions de 2a assignació i 1a reassignació convocatòria de juny.

Del  6 al 10 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (2a reassignació de juny)

Dia   (pendent)    d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats preinscripció de setembre)

Fins al 15 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau

Fins al 31 d'octubre:

 • Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster
 • Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Setembre -  octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació.

Del 14 al 25 de setembre:  Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.

Del 16 de setembre al 4 d’octubre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).

Del 16 de setembre al 4 d'octubre : Període de matrícula alumnes de nou accés al Màster de Gestió i Continguts Digitals (3r període de preinscripció).

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Novembre

Del 20 al 30 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera  per a assignatures del 2n semestre i anuals

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021

 • Febrer

Pendent d’aprovació: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a grau i màster 

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats

Sol·licitud confirmació menció  de 4rt de Comunicació Audiovisual

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Pendent d’aprovació: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre del grau i màster

 • Juny-Juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Comparteix-ho: