Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

NOTA : Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza la doble titulació INFOCOM no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret a gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li farà un reconeixement ordinari

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials  
  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris corresponents a l’ordenació prèvia a l’EEES
  • Els ensenyaments cursats en ensenyaments universitaris no oficials
  • L'experiència laboral i professional
  • Els crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris
  • La participació en activitats universitàries institucionals (entre 6 i 12 crèdits). Pertanyen a aquesta categoria: 

-- Activitats organitzades per serveis centrals de la UB o entitats del Grup UB. Són exemple d'aquestes activitats 

Cursos del SAE: http://www.ub.edu/sae/oferta-formativa.html

Cursos Gaudir UB: http://www.ub.edu/gaudirub/index.php

Cursos Juliols UB: https://www.juliols.ub.edu/inici/

Cursos de l’Escola d’idiomes Moderns (EIM): https://www.eim.ub.edu/ca/

Cursos de català dels Serveis Lingüístics: http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cle.html (reconeixement de crèdits només per a estudiants escolaritzats fora de Catalunya)

-- Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.

-- Activitats de representació estudiantil  

-- Activitats institucionals organitzades pel centre (propi o adscrit). Tot seguit podreu trobar un llistat amb algunes de les activitats organitzades per la FIMA en els diferents cursos

  • Activitats de l'EMAV

Certificació oficial AVID MEDIA COMPOSER (3 crèdits)

Curs d’Edició, Postproducció i creació de FX (2,5 crèdits)

Curs intensiu de Motion Graphics: Creació d’efectes digitals per a televisió i cinema (2,5 crèdits)

Curs d’introducció als VFX: Creació d’efectes digitals per a televisió i cinema (2,5 crèdits)

Curs Operador Steadicam (1 crèdit)

Curs Sonorització d’Espectacles (Nivell Bàsic) – Configuració, disseny i optimització de sistemes (1 crèdit)

  • Activitats de l'ITES

 

Animació 3D (2,5 crèdits)

Assaig i realització multicàmera (2,5 crèdits)

Audició activa i locució (1 crèdit)

Captació i registre audiovisual en reportatges (2,5 crèdits)

Captació, mescla i emissió del so per programes de ràdio i TV (2 crèdits)

Configuració dels equips tècnics de la sala de control de la cadena (2 crèdits)

Control de l’exposició i ajustos dels paràmetres de càmera (1,5 crèdits)

Control de la llum a la presa audiovisual i a la postproducció (2 crèdits)

Desenvolupament d’aplicacions multimèdia (1 crèdit)

Direcció d'assaig i proves de càmera (1 crèdit)

Disseny de videojocs (2,5 crèdits)

Disseny i ambientació sonora i musical (1 crèdit)

Edició de reportatges (3 crèdits)

Eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes (2 crèdits)

Elaboració de guions tècnics de so (1 crèdit)

Equipament de captació d’imatge (1 crèdit)

Equipament de so (1 crèdit)

Equips d’il·luminació i escenotècnia (1 crèdit)

Escaletes de TV com a pla de treball i gestió dels recursos per a un programa de televisió. (2 crèdits)

Estructura narrativa i planificació del reportatge (1 crèdit)

Generació i introducció d'efectes (2 crèdits)

Gestió del registre i la producció en el cinema (1 crèdit)

Gestió dels processos d'acabat d'una producció audiovisual (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció d’informatius (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció retransmissions televisives (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció de programes d’entreteniment (1 crèdit)

Gestió i selecció de mitjans tècnics, artístics, personal i convidats (1,5 crèdits)

Il·luminació per audiovisuals (1 crèdit)

Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació (1 crèdit)

Mitjans tècnics en programes de TV multicàmera (1,5 crèdits)

Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera (1,5 crèdits)

Normativa legal (1 crèdit)

Planificació i valoració econòmica dels projectes audiovisuals i multimèdia (2,5 crèdits)

Planificació multicàmera de la posada en escena (2 crèdits)

Posicionament i moviment de càmera (2 crèdits)

Preparació de la presa fotogràfica. Il·luminació, control de l’exposició (2,5 crèdits)

Preparació del material enregistrat per la postproducció (1,5 crèdits)

Procés per d'acabat i generació de masters (1 crèdits)

Sistemes d’emissió i difusió de projectes audiovisuals (1 crèdit)

Tècniques d'enregistrament del so per audiovisuals (2 crèdits)

Tècniques i eines de generació d'efectes i grafismes (1,5 crèdits)

Tecnologia d’equipament de càmera (2 crèdits)

  • Altres activitats

Participació com a voluntari a la xarxa Code Club (1 crèdit)

Comparteix-ho: