Informació per a estudiants

Presentació

Les pràctiques en empreses i institucions són una via per aprofundir la formació pràctica dels estudis sota la supervisió de la Facultat, un primer contacte amb el món laboral o un camí per provar diverses branques del sector professional.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (obligatòries dins del marc d'una assignatura troncal) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa).

Sobre les pràctiques curriculars trobareu més informació a la pàgina específica del vostre ensenyament:

 

Per fer les pràctiques no curriculars cal haver superat els següent nombre de crèdits:

  • Graus: 120 crèdits
  • Doble titulació: 174 crèdits (a partir del curs 2020-21)
  • Màster oficial: només cal el vistiplau del coordinador
  • Postgraus propis: 15 crèdits

 

Trobareu més informació a la pàgina específica de pràctiques no curriculars.

També es poden fer estades en centres de l'estranger, amb la modalitat de pràctiques d'estiu.

Per informar-vos de les places que s’ofereixen, heu d’accedir a l’aplicació gratuïta GIPE: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

Les estades en empreses i institucions es regulen amb la Normativa de pràctiques externes de la UB i les Especificacions de la Facultat

Comparteix-ho: