Cerca

Paraula clau:

Convocatòria d'ajuts per projectes de recerca interdisciplinars - CRICC

Avís | 19-11-2021

Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca que facin convergir al menys dos dels tres àmbits del CRICC: informació, comunicació i cultura.

Poden demanar aquest ajut equips d’almenys cinc investigadors i investigadores del CRICC que pertanyin a dos àmbits diferents dels tres inclosos al CRICC, dos dels quals actuaran com a investigadors principals a efectes administratius.

Els equips han de comptar com a mínim de cinc membres CRICC i vinculats orgànicament, a data de presentació de les sol·licituds, almenys a dos àmbits del CRICC. Per a definir la disciplina de l’investigador o de la investigaora es tindrà en compte la seva vinculació orgànica a les línies pròpies del CRICC: a l’àrea d’informació es vinculen les línies 1 a 6, a l’àrea de cultura la 7 i, per últim, a l’àrea de comunicació, la 8. Cada investigador o investigadora principal ha de formar part d’una àrea diferent.

Els investigadors o investigadores principals no poden figurar com a investigadors en més d’una sol·licitud d’aquesta convocatòria.


Comparteix-ho:

Segueix-nos