Cerca

Paraula clau:

Informacions de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals sobre la COVID-19

Avís | 20-04-2022

 

 

 

 

 

Curs 2021-2022

 • Condicions de la docència el curs 2021-2022

El dia 20 d'abril de 2022 el rector ha signat una resolució [document] en la que es dicten noves normes de prevenció davant la COVID-19. En resum, l'ús de les mascaretes deixa de ser obligatori a tota la Universitat de Barcelona, i les antigues obligacions es converteixen en recomanacions, entre altres: airejar, mantenir les distàncies socials i continuar usant les mascaretes en espais reduïts o en el cas de col·lectius vulnerables.

 • Condicions anteriors

El dia 8 de setembre de 2021 el rector ha publicat una resolució amb les condicions que ha de complir la docència d’aquest curs 2021-2022 a la Universitat de Barcelona. [document] Al mateix temps també s'ha publicat una actualització de Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19.[document]

Com a resultat d’això la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ha preparat uns usos dels espais docents que permeten la màxima presencialitat possible. Podeu consultar els horaris i els espais planificats per la docència a l’apartat d’horaris dels diferents ensenyaments.

També us recordem quines continuen sent les condicions de prevenció sanitària que s’han de mantenir a l’edifici. [document]

Resolució del rector de l'11 de gener de 2022
Pàgina del Canal Salut de la Generalitat sobre Contactes estrets:

 

Curs 2020-2021

 • Condicions del final del curs 2020-2021

El rector va publicar el dia 25 de maig una resolució amb les condicions en les que s'han de fer les proves d'avaluació del segon semestre del curs 2020-2021. [document]

També us recordem quines continuen sent les condicions de prevenció sanitària que a la Facultat s'han de mantenir. [document], extretes del document marc: Fase 4 de desescalada del confinament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals davant la COVID-19, vigent des del 18 de setembre de 2020 [document]

 

 • Canvis en la docència de primer curs de grau a partir del dia 1 de març de 2021

La Generalitat de Catalunya va publicar el dia 6 de febrer canvis en les mesures de contenció de la COVID-19, una de les quals era autoritzar el retorn a la docència presencials dels estudis de primer curs de grau. Com a resultat d'això, el dia 9 el Rector de la UB va publicar una resolució que autoritzava el retorn a la docència presencial del primer curs de grau en les mateixes condicions que s'havien previst a l'inici de curs.

En compliment d'aquestes indicacions, a partir del dia 1 de març la docència d'aquest segon semestre del primer curs dels estudis de grau, quedarà de la següent manera:

Ensenyament

Curs

Classes teòriques

Classes pràctiques

Graus

 

 

 

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

1

Presencials

Presencials

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital. Grup semipresencial de tarda 1 Presencials Presencials

Grau de Comunicació Audiovisual

1

Presencials els dimarts

En línia la resta de la setmana

Presencials els dilluns (Comunicació oral persuasiva. Disseny. Vídeo Digital)

Doble grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital - Comunicació Audiovisual 1 Vegeu les condicions de GIDD i CAV Vegeu les condicions de GIDD i CAV

Els caps d'estudis informaran als alumnes respectius sobre els detalls d'aules i horaris.

Els altres cursos de grau, els estudis de màster i altres estudis mantenen les condicions ja assenyalades el dia 3 de febrer.

 

 • Resolució del Rector del 3 de febrer de 2021

El Rector ha publicat una resolució per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb la docència del segon semestre del curs 2020-2021, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19. En compliment d'aquestes indicacions, la docència d'aquest segon semestre quedarà com s'indica a la següent taula.

Ensenyament

Curs

Classes teòriques

Classes pràctiques

Graus

 

 

 

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

1-2

En línia

En línia

Grau d'Informació i Documentació

3-4

En línia

En línia

Grau de Comunicació Audiovisual

1

En línia

Presencials els dilluns (Comunicació oral persuasiva. Disseny. Vídeo Digital)

Grau de Comunicació Audiovisual

2

En línia

Presencials els dimarts i dijous (Projectes I)

Grau de Comunicació Audiovisual

3

En línia

Presencials els divendres (Realització Audiovisual)

Doble grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital - Comunicació Audiovisual

1-2

En línia

Presencials els dilluns (Vídeo Digital)

Doble grau d'Informació i Documentació - Comunicació Audiovisual

3-4

En línia

Presencials els divendres (Realització Audiovisual)

Màsters oficials

 

 

 

Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

1

En línia

En línia, amb alguna classe presencial puntual

Màster universitari de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura

1

En línia

En línia, amb alguna classe presencial puntual

Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

1

En línia

En línia

Màster universitari d'Humanitats Digitals

1

En línia

Presencials i en línia

Títols propis

 

 

 

Màster en Escriptura del Guió Audiovisual

1

En línia

Presencials i en línia

Expert en Prescripció Lectora

1

En línia

--

Expert en Gestió de Llibreria

1

--

Presencials i en línia

Per més detalls, adreceu-vos als professors corresponents.

 

 • Modificacions horàries a partir del 2 de novembre (actualitzat el 7 de desembre)

Com ja sabeu, la Generalitat de Catalunya ha publicat avui un conjunt de noves mesures per combatre la COVID-19; aquestes mesures són, inicialment, per a quinze dies. La resolució indica que «En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.» Per tant, no hi ha canvis respecte allò que ja ha estat vigent en els darrers quinze dies.

El conjunt de les universitats catalanes, d’acord amb la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya han cregut que canviar o confirmar les condicions de docència cada quinze dies no es bo per a l’organització universitària i per aquesta raó han acordat que voluntàriament allargaran les mesures durant tot un mes, fins a finals de novembre. Com a resultat d’això, el Rector de la Universitat de Barcelona avui ha publicat una instrucció (prorrogada el 7 de desembre) i ho ha comunicat en un escrit enviat a professorat, personal d’administració i serveis i a l’estudiantat.

La situació sanitària és greu i es demana a les universitats que contribueixin a reduir els desplaçaments i els contactes socials de la gent. Seguint amb aquest esperit, el deganat de la facultat juntament amb els caps d’estudis i coordinadors de màster hem decidit fer una nova reducció de la presencialitat dels nostres estudis. Així, a partir del proper dilluns dia 2 de novembre i com a mínim fins el dia 20 de desembre les classes quedaran de la següent manera:

Ensenyament

Curs

Classes teòriques

Classes pràctiques

Graus

 

 

 

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

1-2

En línia

En línia

Grau d'Informació i Documentació

3-4

En línia

En línia

Grau de Comunicació Audiovisual

1-4

En línia

Presencials els dimarts

Doble grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital - Comunicació Audiovisual

1-2

En línia

Presencials els dimarts (assignatures CAV)

Doble grau d'Informació i Documentació - Comunicació Audiovisual

3-4

En línia

Presencials els dimarts (assignatures CAV)

Màsters oficials

 

 

 

Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

1

En línia

En línia

Màster universitari de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura

1

En línia

Presencials cada 15 dies

Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

1

En línia

En línia

Màster universitari d'Humanitats Digitals

1

En línia

Presencials i en línia

Títols propis

 

 

 

Màster en Escriptura del Guió Audiovisual

1

En línia

Presencials i en línia

Expert en Prescripció Lectora

1

En línia

--

Expert en Gestió de Llibreria

1

--

Presencials

 

Cada cap d'estudis/coordinador de màster informarà als seus professors i alumnes dels detalls de com queden les diverses assignatures. Tingueu en compte que algunes assignatures han canviat d’horari d’impartició.

Us demanem disculpes per aquest enrenou i esperem comptar amb la vostra col·laboració per, entre tots, ajudar a millorar la situació sanitària.

Ben cordialment

Deganat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, 30 d'octubre de 2020; actualitzat el 23 de novembre de 2020

 

 • Comunicat nous horaris a partir del 15 d'octubre (vigent fins el 30 d'octubre)

Atès l’empitjorament de la situació sanitària, i seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals ha pres la decisió de passar la major part de la seva docència a la modalitat en línia entre els dies 15 i 30 d’octubre (inclosos).

 

Ensenyament

Curs

Classes teòriques

Classes pràctiques

Graus

 

 

 

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital (1)

1

En línia

Presencials els dimecres

 

2

En línia

Presencials els dimecres

Grau d'Informació i Documentació (1)

3

En línia

Presencials els dimecres

 

4

En línia

En línia

Grau de Comunicació Audiovisual

1

En línia

Presencials els dimarts

 

2

En línia

Presencials els dimarts

 

3

En línia

Presencials els dimarts

 

4

En línia

Presencials els dimarts

Doble grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital - Comunicació Audiovisual

1

En línia

Presencials els dimarts i dimecres

 

2

En línia

Presencials els dimarts i dimecres

Doble grau d'Informació i Documentació - Comunicació Audiovisual

3

En línia

Presencials els dimarts i dimecres

 

4

En línia

Presencials els dimarts i dimecres

Màsters oficials

 

 

 

Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

1

En línia

Presencials

Màster universitari de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura

1

En línia

Presencials cada 15 dies

Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (2)

1

En línia

Presencials cada 15 dies

Màster universitari d'Humanitats Digitals

1

En línia

Presencials

Títols propis

 

 

 

Màster en Escriptura del Guió Audiovisual

1

En línia

Presencials

Expert en Prescripció Lectora

1

En línia

Presencials

 

(1) El grup semi presencial manté els seus horaris i aules habituals.

(2) Fins al dia 23 d'octubre es mantenen les classes presencials de Complements de Formació.

Cada titulació informarà als seus professors i alumnes dels detalls de com queden les diverses assignatures. Tingueu en compte que algunes assignatures han canviat d’horari d’impartició.

Us demanem disculpes per aquests enrenou i esperem comptar amb la vostra col·laboració per, entre tots, ajudar a millorar la situació sanitària.

 

 • Actualització de les condicions generals de prevenció sanitària a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 

Fase 4 de desescalada del confinament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals davant la COVID-19, vigent des del 18 de setembre de 2020 [document]

 

 • Informació de les condicions de la docència del curs 2020-2021 a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (16 de setembre de 2020) [document]
 • Fase 3 de desescalada del confinament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals davant la COVID-19, vigent a partir del 8 de juny de 2020 (6/6/2020) [document]
 • Pla de la Universitat de Barcelona de desescalada del confinament (15 de maig de 2020) [enllaç
 • Pla de contingència per a la desescalada del confinament, de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB, OSSMA (31 de juliol de 2020) [enllaç]

 

Curs 2019-20

 • Carta de l'equip deganal als estudiants sobre l'avaluació final / avaluació única (28 d'abril de 2020) [document]
 • Carta de l'equip deganal als estudiants sobre les noves condicions de docència i d’avaluació de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (23 d'abril de 2020) [document]
 • Directrius FIMA de docència i avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi sanitària del COVID -19. Aprovades per la Comissió Acadèmica de Facultat del 17 d’abril de 2020 [document]
 • Comunicat del Deganat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals davant la crisi sanitària actual (15 de març de 2020) [enllaç]
 
Trobareu tota la informació sobre la COVID-19 a la Universitat de Barcelona, a: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html


Comparteix-ho:

Segueix-nos