Màster en Recerca en Comunicació i Diversitats

Matrícula per estudiants de nou accés

La matrícula es realitzarà presencialment a la Secretaria de la Facultat. Per poder dur a terme el tràmit serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Altres”).

Dates

  • Primer període de matrícula, per a l’alumnat admès en el primer o segon període de preinscripció: del 22 al 29 de juliol.
  • Segon període de matrícula, per a l’alumnat admès en el tercer període de preinscripció: del 23 al 27 de setembre.

 

Documentació

Durant la formalització de la matrícula serà necessari aportar:

 

Les persones admeses amb titulació d'accés al Màster de països estrangers que prèviament no hagin pogut obtenir l’equivalència del títol a través del Ministerio de Educación espanyol hauran de satisfer la taxa d'estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de Màster (218,15 euros).

Les persones admeses que en el moment de la matrícula encara no puguin presentar el títol d’accés hauran de presentar la declaració de responsabilitat degudament complimentada.

Comparteix-ho: