Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén formar especialistes amb qualitats per encarregar-se de la gestió, el tractament, la difusió i la promoció dels béns bibliogràfics i documentals; per desenvolupar projectes, i per avaluar productes i serveis relacionats amb els fons patrimonials.

Entre els objectius generals hi ha la formació de professionals capacitats per incorporar les noves tecnologies de la comunicació i la informació en el fons antic, biblioteques especialitzades i col·leccions especials, i especialment per desenvolupar projectes de gestió, difusió i promoció del patrimoni de manera flexible, adaptant les diferents normes i procediments, creant pautes comunes i coherents en la descripció, la salvaguarda i la difusió del patrimoni a escala europea.

El màster també té l'objectiu que l'alumnat acabi dominant els processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió i avaluació de la informació en diferents mitjans i formats perquè els usuaris finals puguin utilitzar-la, tant en els serveis en sala i de referència com en l'atenció als usuaris per mitjà de la xarxa. En aquests casos, s'han de tenir en compte les característiques dels usuaris d'aquests productes i serveis, la deontologia professional i el marc legal nacional i internacional.

Competències


  • Coneixement de la història del llibre, les biblioteques i la lectura, el context històric i les característiques físiques i les tècniques de producció del llibre, tot per garantir que els materials estiguin organitzats, preservats i descrits correctament perquè tots els interessats se'n puguin aprofitar.

  • Domini de les tècniques d'anàlisi i descripció dels materials patrimonials, com també de les habilitats en l'ús de les noves tecnologies, la digitalització i els sistemes de gestió digitals i metadades per facilitar l'accés als materials.

  • Coneixement de les normes, bones pràctiques i eines utilitzades per organitzar i descriure adequadament les col.leccions de materials especials en els catàlegs de la biblioteca, llocs web i publicacions dels centres.

  • Capacitat d'adquirir coneixements de preservació i conservació de materials de les col.leccions especials com a garantia de conservació a llarg termini dels materials. Es tracta d'una responsabilitat de custòdia patrimonial que s'analitza en el màster, amb la finalitat de valorar i avaluar l'estat de les col.leccions.

  • Capacitat d'entendre les característiques del servei de referència per ajudar i instruir els usuaris en l'ús dels recursos patrimonials del centre, així com de desenvolupar habilitats en la recerca bibliogràfica de fonts de referència i bibliogràfiques especialitzades.

  • Domini de les tècniques de promoció i difusió de les col.leccions especials. En aquest sentit, s'analitzen les polítiques de planificació i execució de projectes, l'ampliació de l'oferta de serveis i les bones pràctiques aplicades a les col.leccions de materials especials.

  • Coneixement dels drets de propietat intel.lectual, dels drets d'autor, de la gestió de drets, del patronatge, de la protecció de dades personals i d'altres qüestions jurídiques, especialment quan s'apliquen a l'adquisició, accés, difusió i exposició de materials especials.
Comparteix-ho: