Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Organització i metodologia docent

L’ensenyament és semipresencial, en torn de tarda, dos dies a la setmana. Els alumnes poden cursar el màster en itinerari a temps parcial (20-48 crèdits) o a temps complet  (49 crèdits o més). Hi ha un únic grup d’un màxim de 25 alumnes.

Les sessions presencials combinen la formació teòrica amb la realització d'activitats pràctiques i el treball amb materials patrimonials. Són importants les visites a centres i la realització de sessions en fons de reserva per conèixer les col·leccionis patrimonials i contactar amb l'entorn professional. En col·laboració amb projectes de recerca i centres patrimonials s'organitzen conferències i activitats que permeten complementar les sessions teòriques amb trobades amb professionals o visites guiades a exposicions.

La docència s’imparteix en aules convencionals i, puntualment, en aules d’informàtica equipades amb ordinadors personals amb tot el programari necessari per a l’aprenentatge. Els alumnes disposen d’un campus virtual que dona accés a material docent, recursos educatius, activitats d’avaluació i fórums de debats i comunicació. En les assignatures semipresencials el treball dirigit pels professors i les activitats al campus són essencials.

Comparteix-ho: