Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Calendari acadèmic

Primer semestre

 • Docència:

Del 28 de setembre (dilluns) de 2020 al 29 de gener (divendres) de 2021  (Acollida alumnes de nou accés: primer dia de docència)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

De l'1 (dilluns) al 5 (divendres) de febrer de 2021

 • Reavaluació:

De l'1 al 26 de març de 2021.

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 21 de juny (dilluns) al 9 de juliol (divendres) de 2021

Segon semestre

 • Docència:

Del 8 de febrer (dilluns) al 4 de juny (divendres) de 2021

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 9 (dimecres) al 23 (dimecres) de juny de 2021, excepte Pràctiques i TFM, que tanquen l’avaluació el 12 de juliol (dilluns)

 • Reavaluació:

Del 28 de juny (dilluns) al 9 de juliol (divendres) de 2021, excepte Pràctiques i TFM

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 6 (dilluns) a l’15 (dimecres) de setembre de 2021

Vacances i festius

 • Nadal

Del 23 de desembre (dimecres) de 2020 al 6 de gener (dimecres) de 2021

 • Setmana Santa

Del 29 de març (dilluns) al 5 d’abril (dilluns) de 2021

 • Festius

- 11 de setembre (divendres)
- 24 de setembre (dijous, festa local de Barcelona)
- 12 d’octubre (dilluns)
- 1 de novembre (diumenge)
- 6 de desembre (diumenge)
- 8 de desembre (dimarts)
- 1 de maig (dissabte)
- 24 de maig (dilluns, festa local de Barcelona)
- 24 de juny (dijous)

 • Festes institucionals i dies no lectius

- 7 de desembre (dilluns, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
- 23 d’abril (divendres, institucional UB)
- 15 demarç (dilluns, institucional Facultat)

Calendari de tràmits administratius

 • Setembre - octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials.

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre.

 • Novembre

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021

 • Març

Pendent d'aprovació: Data límit per sol·licitar l'anulació d'assignatures de 2n semestre del grau i màster

 • Juny - Juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Comparteix-ho: