Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Primer període: del 19 febrer al 27 de març de 2020.
  • Segon període: del 30 de març al 3 de juliol de 2020.
  • Tercer període (si queden places): del 6 de juliol al 18 de setembre de 2020.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Matrícula

Del 14 de setembre al 2 d'octubre de 2020.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: