Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Pla d'estudis

En el pla inicial l'ensenyament és semipresencial i es desenvoluparà en cicles biennals. El màster té un disseny flexible que permet una adaptació dels estudis a les necessitats de l‘alumnat.

Durada dels estudis: 2 o 4 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)

Distribució dels crèdits de l'ensenyament

És un màster biennal en el qual l'alumnat pot concentrar els crèdits en un any, de manera intensiva, o en dos cursos acadèmics. En aquest cas el primer any cursaria els 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives i en el segon any les pràctiques obligatòries i el Treball final de màster.

 

TIPUS DE CRÈDITS

NOMBRE DE CRÈDITS

Obligatoris

22,5

Optatius

15

Pràctiques externes

10

Treball final de màster

12,5

 

Els alumnes hauran de cursar un total de 37,5 crèdits de les matèries obligatòries i optatives, 10 crèdits de les pràctiques obligatòries i 12,5 crèdits del Treball final de màster.

  1er semestre 2n semestre
1r curs El patrimoni bibliogràfic i documental europeu (5 cr.) Descripció i accés al llibre imprès (5 cr.)
Anàlisi material i formal del llibre antic (5 cr.)  Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials (5 cr.)
Preservació del patrimoni bibliogràfic (2,5 cr.) Optatives (7,5 cr.)
Optatives (7,5 cr.) Pràctiques (7,5 cr.)
Treball final de màster (15 cr.)
2n curs Les assignatures que no s’han superat el primer any es poden matricular sense docència el segon any.
Les Pràctiques, el Treball Final de Màster i alguns crèdits optatius es poden matricular per primera vegada el segon any.

 

El màster ofereix un total de 25 crèdits optatius, entre els quals l’alumne n’ha d’escollir 15. Les assignatures optatives programades per el curs 2020-2021 són les següents:

 

1r semestre

 • Paleografia (2.5 cr.)
 • Història del llibre (2.5 cr.)
 • Metodologia de la recerca en informació i documentació (2.5 cr.)

2n semestre

 • Fons personals patrimonials (2.5 cr.)
 • Fons i col·leccions fotogràfics, sonors i de cinema (2.5 cr.)
 • Ephemera: els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials (2.5 cr.)
 • Projectes de digitalització i seguretat de continguts (2.5 cr.)
 • Concepció i disseny de pàgines llocs web culturals (2.5 cr.)

 

I al curs 2021-22 són les següents:

1r semestre

 • Captació de recursos: patrocini i mecenatge (2.5 cr.)

2n semestre

 • Comunicació, publicitat i relacions públiques (2.5 cr.)
 • Projectes de digitalització i seguretat de continguts (2.5 cr.)

 • Concepció i disseny de pàgines llocs web culturals (2.5 cr.)

Comparteix-ho: