Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre l'aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació en la recerca i la divulgació de les humanitats amb una visió crítica.
 • Assolir una formació en metodologies per al disseny de projectes en humanitats digitals
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per al disseny, creació i desenvolupament d'aplicacions digitals en entorns culturals (per exemple, museus).
 • Saber usar solucions informàtiques per desenvolupar i parametritzar productes i serveis.

Competències

L'alumnat, en acabar el màster, ha de ser capaç de:
 • Conèixer els fonaments i aplicar les tècniques de conceptualització i modelització de llocs web i aplicacions digitals en funció del propòsit, objectius i metes d'una organització, negoci o projecte.
 • Analitzar l'entorn i la competència per elaborar serveis i productes digitals orientats a l'usuari.
 • Conèixer i aplicar els principis metodològics de la gestió del màrqueting digital, especialment per a la millora de l'audiència i les conversions de llocs web i aplicacions digitals.
 • Aplicar les mètriques d'anàlisi de l'ús i del comportament dels usuaris de llocs web.
 • Utilitzar tècniques de diagnòstic de l'experiència d'usuari i de la usabilitat de llocs web i aplicacions digitals.
 • Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.
 • Planificar i organitzar dins d'equips multidisciplinaris els processos de diagnòstic, disseny i promoció de llocs web i aplicacions digitals.
Comparteix-ho: