Universitat de Barcelona

Màster en Gestió de Continguts Digitals

Sortides professionals

Els coneixements, habilitats i actituds adquirits en el màster de Gestió de Continguts Digitals estan en perfecta sintonia amb la demanda laboral de sectors professionals importants.

Un dels més destacats són les consultories i empreses dedicades a la planificació de campanyes de màrqueting en línia, a la gestió de la presència de marques a les xarxes socials (community manager), als estudis d'experiència d'usuaris (UX) o a l'arquitectura web.

També destaca la presència del professional en gestió de continguts digitals en empreses, biblioteques, arxius, museus, etc., on desenvolupa tasques de gestió d'intranets, gestió documental electrònica, disseny de repositoris digitals, creació de portals web, museus virtuals, etc.

El sector de la creació de productes editorials i de distribució d'informació en suports sense fil, com ara les tauletes o els telèfons intel·ligents, també és una sortida professional pròpia d'aquests estudis.

Finalment, no és menyspreable la inserció laboral en les diferents administracions públiques, especialment en aquelles tasques relacionades amb l'administració electrònica i la gestió electrònica d'arxius.
Comparteix-ho: