Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Calendari acadèmic

Primer semestre

 

 • Docència

Complements de formació: del 21 de setembre a l’1 d’octubre de 2020.
Màster: del 5 d’octubre de 2020 al 20 de gener de 2021.

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

De l’1 de febrer al 5 de febrer de 2021.

 • Reavaluació

De l’1 al  26 de març de 2021.

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 21 de juny al 9 de juliol de 2021.

 

Segon semestre

 
 • Docència

Del 8 de febrer al 4 de juny de 2021.

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 9 al 23 de juny de 2021, excepte Pràctiques i TFM, que tanquen l’avaluació el 12 de juliol.  

 • Reavaluació

Del 30 de juny al 13 de juliol de 2021, excepte Pràctiques i TFM.

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 6 al 15 de setembre de 2021.

Vacances i festius

 • Nadal

Del 23 de desembre (dimecres) de 2020 al 6 de gener (dimecres) de 2021

 • Setmana Santa

Del 29 de març (dilluns) al 5 d’abril (dilluns) de 2021

 • Festius
 • 11 de setembre (divendres)
 • 24 de setembre (dijous, festa local de Barcelona)
 • 12 d’octubre (dilluns)
 • 1 de novembre (diumenge)
 • 6 de desembre (diumenge)
 • 8 de desembre (dimarts)
 • 1 de maig (dissabte)
 • 24 de maig (dilluns, festa local de Barcelona)
 • 24 de juny (dijous)

 • Festes institucionals i dies no lectius
 • 7 de desembre (dilluns, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
 • 23 d’abril (divendres, institucional UB)
 • 15 de març (dilluns, institucional Facultat)
Comparteix-ho: