Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Calendari acadèmic

Primer semestre

 • Docència

Complements de formació: del 28 de setembre al 7 d'octubre de 2021.
Màster: de l'11 d'octubre de 2021 al 4 de gener de 2022.

 • Avaluació única i tancament de l'avaluació continuada

Del 31 de gener al 3 de febrer de 2022.

 • Reavaluació

Del 21 al 24 de febrer de 2022.

 • Reavaluació Pràctiques i TFM

Del 20 de juny a l'1 de juliol de 2022.

Segon semestre

 • Docència

Del 7 de febrer al 30 de juny de 2022

 • Avaluació única i tancament de l'avaluació continuada

Del 13 de al 15 de juny de 2022.

 • Reavaluació

Del 27 al 29 de juny de 2022.

 • Reavaluació Pràctiques i TFM

Del 5 al 15 de setembre de 2022.

Vacances i festius

 • Nadal

Del 23 de desembre (dijous) de 2021 al 7 de gener (divendres) de 2022.

 • Setmana Santa

Del 11 d'abril (dilluns) al 18 d’abril (dilluns) de 2022

 • Festius

11 de setembre (dissabte) de 2021.

24 de setembre (divendres, festa local de Barcelona) de 2021.

12 d’octubre (dimarts) de 2021.

1 de novembre (dilluns) de 2021.

6 de desembre (dilluns) de 2021.

8 de desembre (dimecres) de 2021.

1 de maig (diumenge) de 2022.

6 de juny (dilluns, festa local de Barcelona) de 2022.

24 de juny (divendres) de 2022.

 • Festes institucionals i dies no lectius

7 de desembre (dimarts, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat) de 2022.

14 de març (dilluns, festa institucional de la Facultat) de 2022.

23 d’abril (dissabte, festa institucional de la UB) de 2022.

Comparteix-ho: