Universitat de Barcelona

Màster en Gestió de Continguts Digitals

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les  Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits ens els ensenyaments de màster universitari de la UB.

Procediment

  • Sol·licitud en línia (només alumnes de la UB).
  • Presentació a Secretaria de la sol·licitud de reconeixement de crèdits (alumnes encara no matriculats en el Màster).
  • En tots els casos, si s’ha fet la sol·licitud en línia, cal presentar a Secretaria els documents originals o fotocòpia compulsada.

 

Comparteix-ho: