Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Organització i metodologia docent

El màster s’ofereix en modalitat a distància llevat de les Pràctiques obligatòries. Pot cursar-se durant un curs acadèmic si la dedicació de l’alumnat és a temps complet.  En el cas que sigui a temps parcial, permet deixar pel segon any del bienni les Pràctiques obligatòries i el Treball Final de Màster. En aquest segon any també s’ofereix la possibilitat de fer sense docència les assignatures obligatòries i les optatives pròpies del màster.

La docència a distància pautada i planificada ofereix a l’estudiant el campus virtual UB que abasta tots els processos relacionats amb la impartició i la gestió de la docència, i les eines de comunicació grupal o individual entre professorat i alumnat.

El pla docent de cadascuna de les assignatures determina tant els continguts, com la metodologia docent i els sistemes d’avaluació.
 

Comparteix-ho: