Universitat de Barcelona

Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Pla d'estudis

El curs 2008-2009 es va iniciar el nou màster oficial interuniversitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, organitzat per la UAB i la UB. El màster, coordinat per Mònica Baró i Neus Real, és presencial i serà l'únic existent fins ara a l'Estat sobre aquest tema específic.

El màster té caràcter semipresencial, la qual cosa implica un treball personal –dirigit i autònom– per part de l’alumne. Les classes presencials es fan de l’octubre al març, en sessions de tres hores, dos dies a la setmana. A partir de l’abril, es fan les pràctiques als centres i es prepara el Treball final de màster.

El màster es pot cursar en un any (60 crèdits) o en dos (30 crèdits) que cal triar d'entre l'oferta següent:

 • Obligatòries

  1. Biblioteca escolar (9 crèdits)
  2. Plans de lectura (6 crèdits)
  3. Llibres infantils i juvenils (6 crèdits)
  4. Instruments d'accés i difusió cultural (6 crèdits)
  5. Hàbits socials i promoció de la lectura (6 crèdits)
  6. Pràctiques de biblioteques (9 crèdits)
  7. Treball final de màster (6 crèdits)
 • Mòduls optatius (triar segons formació prèvia)

  1. Informació procés documental (6 crèdits)
  2. Aspectes psicopedagògics de la intervenció educativa (6 crèdits)
  3. Mitjans digitals i biblioteca escolar (6 crèdits)
  4. Formes i aspectes de la literatura infantil i juvenil infantil (6 crèdits)
Comparteix-ho: