Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Calendari acadèmic

Primer semestre

 • Docència:

Del 28 de setembre (dilluns) de 2020 al 29 de gener (divendres) de 2021
(Acollida alumnes de nou accés: primer dia de docència)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

De l’1 (dilluns) al 5 (divendres) de febrer de 2021

 • Reavaluació:

De l’1 al 26 de març de 2021.

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 21 de juny (dilluns) al 9 de juliol (divendres) de 2021

Segon semestre

 • Docència:

De l’8 de febrer (dilluns) al 4 de juny (divendres) de 2021

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 9 (dimecres) al 23 (dimecres) de juny de 2021, excepte pràctiques curriculars i TFM, que tanquen l’avaluació el 12 de juliol (dilluns)

 • Reavaluació:

Del 28 de juny (dilluns) al 9 de juliol (divendres) de 2021, excepte Pràctiques i TFM

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 6 (dilluns) a l’15 (dimecres) de setembre de 2021

Vacances i festius

 • Nadal

Del 23 de desembre (dimecres) de 2020 al 6 de gener (dimecres) de 2021

 • Setmana Santa

Del 29 de març (dilluns) al 5 d’abril (dilluns) de 2021

 • Festius
 • 11 de setembre (divendres)
 • 24 de setembre (dijous, festa local de Barcelona)
 • 12 d’octubre (dilluns)
 • 1 de novembre (diumenge)
 • 6 de desembre (diumenge)
 • 8 de desembre (dimarts)
 • 1 de maig (dissabte)
 • 24 de maig (dilluns, festa local de Barcelona)
 • 24 de juny (dijous)

 • Festes institucionals i dies no lectius
 • 7 de desembre (dilluns, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
 • 23 d’abril (divendres, institucional UB)
 • 15 de març (dilluns, institucional Facultat)

Calendari de tràmits administratius 2020-2021

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 • Setembre - octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.


Del 16 de setembre al 4 d’octubre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).


Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 • Novembre

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Febrer

Del 3 al 24 de febrer: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a graus i màsters.

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Fins al 6 de març: Data límit per sol·licitar l’anulació d’assignatures de 2n semestre dels graus i màsters.

Comparteix-ho: