Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Calendari acadèmic

Primer semestre

 • Docència:

Assignatures d'anivellament: del 27 de setembre (dilluns) al 22 d'octubre (divendres) de 2021.

Sessió d'acollida d'alumnes de nou accés: 11 d'octubre (dilluns).

Assignatures del Màster: del 14 d'octubre (dijous) de 2021 al 22 de gener (dimecres) de 2022.

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 31 de gener (dilluns) al 4 (divendres) de febrer de 2022

 • Reavaluació:

Del 21 (dilluns) al 25 de febrer (divendres) de 2022.

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 20 de juny (dilluns) a l’1 de juliol (divendres) de 2022

Segon semestre

 • Docència:

Del 7 de febrer (dilluns) al 3 de juny (divendres) de 2022

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 13 (dilluns) al 23 (dijous) de juny de 2022, excepte pràctiques curriculars i TFM, que tanquen l’avaluació el 8 de juliol (divendres)

 • Reavaluació:

Del 27 de juny (dilluns) al 8 de juliol (divendres) de 2022, excepte Pràctiques i TFM

 • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 5 (dilluns) a l’15 (dijous) de setembre de 2022

Vacances i festius

 • Nadal

Del 23 de desembre (dimecres) de 2021 al 7 de gener (divendres) de 2022

 • Setmana Santa

De l’11 d’abril (dilluns) al 18 d’abril (dilluns) de 2022

 • Festius
 • 11 de setembre (dissabte)
 • 24 de setembre (divendres, festa local de Barcelona)
 • 12 d’octubre de 2021 (dimarts)
 • 1 de novembre de 2021 (dilluns)
 • 6 de desembre de 2021(dilluns)
 • 8 de desembre de 2021 (dimecres)
 • 1 de maig de 2022(diumenge)
 • 16 de juny de 2022 (dilluns, festa local de Barcelona)
 • 24 de juny de 2022 (divendres)
 • Festes institucionals i dies no lectius
 • 7 de desembre de 2021 (dimarts, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
 • 14 de març de 2022(dilluns, institucional Facultat)
 • 23 d’abril de 2022 (dissabte, institucional UB)

Calendari de tràmits administratius 2020-2021

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 • Setembre - octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.


Del 16 de setembre al 4 d’octubre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).


Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 • Novembre

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Febrer

Del 3 al 24 de febrer: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a graus i màsters.

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Fins al 6 de març: Data límit per sol·licitar l’anulació d’assignatures de 2n semestre dels graus i màsters.

Comparteix-ho: